Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring.

Der tillægges et grundhonorar for en vaccinationsserie på kr. 150- pr. person. Børn under 16 år ifølge med forældre betaler ikke grundhonorar.

Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge.
Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.

Vaccinationer Antal doser Varighed Priser pr. dosis inkl moms
Grundhonorar kr. 200,00
Hepatitis A 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år kr. 600.00
Hepatitis A (børn<16 år) 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år kr. 600.00
Hepatitis B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 500.00
Hepatitis B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 500.00
Hepatitis A+B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 700.00
Hepatitis A+B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år kr. 700.00
Gul feber 1 10 år kr. 600.00
Japansk hjernebetændelse 2 (0 + 1 md) 10 år kr. 1100.00
Tyfus 3 kapsler 3 år kr. fås på recept
Kolera 2 + 1 2 år + ½ år kr. 500.00
Kolera (2-6år) 3 + 1 2 år + ½ år kr. 500.00
Meningokok-meningitis
(A + C)
1 3 år kr. 800.00
Meningokok-meningitis
(A + C + W135 + Y)
1 3 år kr. 800.00
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE 2 + 1 1 + 3 år kr. 500.00
Pneumokok-lungebetændelse 1 > 5 år kr. 500.00
Influenza (almindelig) 1 1 år kr. 250.00

Attester

For de attester, hvor der ikke er aftalt fast pris mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension gælder nedenstående priser.

Betalingsbetingelser: 14 dage netto. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Attest Priser excl. moms
Lipidattest FP 220 kr. 350,00
Blodtryksattest FP 300 kr. 350.00
Statusattest forsikring FP 350, FP 360 eller lign. kr.1050.00
Lægeattest nedsat erhvervse. FP 401 kr.1050.00
Funktionsattest FP 410 kr. 500.00
Funktionsattest bryst/ryg FP 420 kr. 1050.00
Funktionsattest skulder/arm FP 430 kr. 1050.00
Funktionsattest underarm/hå FP 440 kr. 1050.00
Funktionsattest fingre FP 450 kr. 1050.00
Funktionsattest hofte/lår FP 460 kr. 1050,00
Funktionsattest knæ FP 470 kr. 1050.00
Funktionsattest fod/underben FP 480 kr. 1050.00
Funktionsattest tæer FP 490 kr. 1050.00
Funktionsattest øje FP 500 kr.1500.00
Funktionsattest hørelse FP 510 kr.1500.00
HIV antistoftest kr. 800.00
 Forsikringserklæring FP 610 efter forbrugt tid